Hoppa till huvudinnehållet

”Skogkultur – mer enn bare gran” var temat när NordGen arrangerade temadag i samarbete med Skogfrøverket och det norska lantbruks- och matdepartementet. Temadagen lockade ett 60-tal deltagare som fick lyssna till många intressanta presentationer.

Totalt 63 deltagare närvarade under temadagen som arrangerades de 14 februari i Vitenparken, belägen i norska Ås. Under dagen gavs presentationer av föredragshållare från Skogfrøverket, Skogkurs, NIBIO, NMBU samt AHO (Arkitektur- och designhögskolan i Oslo). Skogfrøverket presenterade sin nya strategi för skogsträdsförädling och poängterade att gran kommer att vara viktigt även fortsättningsvis, men att det också finns ett behov av att rikta blicken mot både tall och lövträd i framtiden. Den nya metoden ”breeding-without-breeding” som är centralt i programmet för tallförädling avhandlades innan det blev dags att diskutera gödsling samt etablering och planteringen av tall.

Temadagens andra del handlade om lövträd med fokus på vårtbjörk och klibbal. Deltagarna fick en grundlig presentation av urvalsarbete som genomförts på björk och trätekniska resultat på olika kloner. Men de fick även perspektiv från designbranschen och särskilt kring hur björk kan vara ett spännande val med många användningsområden. Deltagarna, som är verksamma i olika delar av branschen, fick också möjlighet att mötas och diskutera i pauserna mellan presentationerna. Sådana mötesplatser är också värdefullt.

FAKTA

  • NordGen fungerar som ett nordiskt samarbetsforum för att främja bevaring och ett hållbart användande av skogsgenetiska resurser.

  • Kunskapsförmedling mellan forskning, förvaltning och det praktiska skogsbruket inom skoglig föryngring och förvaltning av genetiska resurser sker genom nationella temadagar och nordiska konferenser.

  • Nästa arrangemang blir NordGens skogskonferens i 18-19 September i Rovaniemi, Finland.

  • NordGen utlyser även skogsstipendier i samarbete med SNS (SamNordisk Skogsforskning).