Hoppa till huvudinnehållet

Tre nya projekt har tilldelats medel i den femte omgången av finansiering för PPP-projekt. Projekten för samman offentlig och privat sektor inom vårvete, fenotypningsteknologi och äpple.

Bilden ovan visar vårvete med rostangrepp och är tagen under den torra och varma sommaren 2018. Foto: Morten Lillemo.

När den offentliga och privata

sektorn samarbetar

leder det till fantastiska

saker. Det är därför med stor glädje vi, som sekretariat för det nordiska

partnerskapet

för pre-

breeding

(PPP)

,

kan meddela att tre nya projekt har godkänts

att ingå i den femte omgången av PPP-

finansiering från de nordiska länderna. Projekten handlar om vårvete, ny teknologi för

fenotyping

samt

äpplen.

 

 

I Norden har vi särskilda odlingsförutsättningar och eftersom d

en nordiska marknaden för växtförädling är liten

kan vi inte förlita oss på att stora, multinationella företag

tar fram nya växtsorter som fungerar här. Istället måste vi i Norden samarbeta

om det tid- och resurskrävande förädlingsarbetet.

Samarbete är kärnan i det

nordiska

partnerskapet

mellan offentliga och privata aktörer om

pre-

breeding

(PPP)

där pre-

breeding

är det kostsamma och tidskrävande första steget som måste utföras innan själva växtförädlingen kan påbörjas.

 

– 

Jag är väldigt glad att vi har

idag kan berätta att PPP:s styrgrupp beslutat om att finansiera tre nya projekt inom detta viktiga partnerskap. Vi förväntas oss att alla dessa projekt kommer att

bidra med viktig kunskap inom deras olika områden och bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt

nordiskt jordbruk, säger Birgitte Lund, ordförande i PPP: s

styrgrupp

.

 

Äpplen, vete och ny teknolo

gi

 

PPP

-projekten

finansieras av de nordiska länderna (via Nordiska Ministerrådet) samt de privata företag som deltar i projekten. De tre projekten har i den här omgången beviljats en budget om 12,7 miljoner danska kronor från den offentliga sektorn. Den privata sektorn kommer bidra med lika mycket. Ett av de

projekt som beviljats finansiering är

CResWheat

vars mål är att bidra till

utvecklingen av vårvete som kan hantera klimatförändringarna.

– Det

kommer vi att göra genom att identifiera genetiska resurser

för sjukdomsresistens, torktålighet och andra egenskaper som kommer behövas vid odling i Norden. Det finns ett akut behov av att utveckla vårvete som kan

stå emot olika sjukdomar och effekterna av klimatförändringarna

. Jag är övertygad om att det här projektet kommer att bidra till det arbetet på ett väldigt positivt sätt, säger Therese Bengtsson, projektledare

och anställd vid

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

. Projektet

CResWheat

kan följas på Twitter under

@CResWheat.

 

Drönare

och

artificiell

intelligens

 

 

Ett annat proje

k

t som beviljats finansiering den här rundan är

växtfenotypningsprojektet

6P3 – som fokuserar på ny teknologi.

Projektets parter har redan

tagit fram värdefull information i tidigare pro

jekt inom samma område och ser nu fram emot att få fortsätta sitt arbete. 

 

– 

Användni

n

gen a

v teknologi inom

fenotypning

och växtförädling är ett viktigt verktyg som sparar oss

många timmars arbete på fältet. Genom en fortsättning av det här projektet hoppas vi kunna undersöka

och nå nya slutsatser om ny teknologi och artificiell intelligens, säger projektledaren

 

Svend Christensen,

som arbetar på

Köpenhamns U

n

iversite

t

.

 

 

Det tredje projektet som rör äpple syftar till att samla ihop kunskapen från ett

tidigare projekt

inom området.

Även ett potatisprojekt kan få medel

 

Det finns fortfarande möjligheter för ett fjärde

proje

k

t a

tt beviljas finansier

ing

.

PPP

SustainPotatio

har som mål att

genom pre-

breeding

b

i

dra till utveckling av de

nordiska potatissorterna

för bättre sjukdomsresistens. Styrgruppen

ansåg att projektet var väldigt relevant med en stark sammansättning av partners och god infrastruktur

men såg behov av vissa uppdateringar i projektplanen. Den är positivt inställd till ett uppdaterat projektförslag

 

Projekten som har beviljats finansiering

i den femte rundan av PPP-samarbetet inleds det här året och kommer att pågå i tre år, till slutet av 2023.