NordGen Annual Review 2019

The Nordic Genetic Resource Center (NordGen) is the joint genebank and knowledge center for genetic resources in the Nordic countries. Our mission is to conserve and promote the sustainable use of genetic diversity among animals, forests and plants that are important for Nordic agriculture and forestry.

NordGen Annual Review 2019 provides a review of NordGen’s work done in the past year.

Subjects: Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, Bioteknologi med applikationer på växter och djur, Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap, Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske, Jordbruksvetenskap, Skogsvetenskap, Naturvetenskap, Biologiska vetenskaper, Genetik, Husdjursvetenskap, Bioøkonomi, Genetiska resurser, Agenda 2030, Miljö och klimat, Matvaror, Skogsbruk, Hållbar utveckling

Publication facts

Publication date: 2020 juni 24

DOWNLOAD