oktober 2021

25-29okt

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

november 2021

2-3nov

Nordic stakeholder workshop on crop wild relative conservation and use

Workshop i Norge inom projektet "Conservation and sustainable use of genetic resources in the Nordic countries".

Läs mer

september 2021

22-23sep

NordGen Skogs årliga konferens

Årets skogskonferens, NordGen Forest Conference 2021, blir ett digitalt arrangemang.

Läs mer

augusti 2021

30aug

-

3sep

EAAP:s årliga konferens

European Federation for Animal Science (EAAP) anordnar sitt årsmötet den 30 augusti till 3 september 2021 i Davos. Detaljerad information…

Läs mer

juni 2021

28jun

-

1jul

Farmer’s Prides Internationella Konferens

Nätverket Farmer's Pride, som NordGen deltar i, arrangerar en internationell onlinekonferens.

Läs mer

22jun

Guidad tur i NordGens växthus och trädgård 22 Juni

Varje år odlar NordGen omkring tusen olika sorters växter som bidrar med nya, friska frön till den nordiska frösamlingen. Men…

Läs mer

17jun

Guidad tur i NordGens växthus och trädgård 17 Juni

Varje år odlar NordGen omkring tusen olika sorters växter som bidrar med nya, friska frön till den nordiska frösamlingen. Men…

Läs mer

15jun

Nordiskt expertseminarium om vilda genetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

15jun

Guidad tur i NordGens växthus och trädgård 15 Juni

Varje år odlar NordGen omkring tusen olika sorters växter som bidrar med nya, friska frön till den nordiska frösamlingen. Men…

Läs mer

7jun

Nordiskt expertseminarium om skogsgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

maj 2021

31maj

-

4jun

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

31maj

Digitalt spadtag

NordGen och Akademiska hus bjuder in till ett digitalt event för att fira byggstarten av den nya byggnaden för Nordiskt…

Läs mer

11maj

Styrgruppsmöte i PPP-projektet

Styrgruppen för PPP träffas online för årets första möte.

Läs mer

3maj

Nordiskt expertseminarium om vattenlevande genetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

april 2021

14apr

Nordisk expertseminarium om växtgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

5apr

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskapen om de nordiska raserna av fjällko.

Läs mer

mars 2021

25mar

Nordiskt expertseminarium om husdjursgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

25mar

NordGen Skog Rådsmøte

Nordiske representanter møtes for å diskutere NordGen Skogs utadrettede virksomhet, samt aktuelle problemstillinger vedrørende skogforyngelse, frø- og planteproduksjon i det…

Läs mer

24mar

NordGen Skog Temadag: “Ny teknologi i skogplanteproduksjon”

Temadag om bruk av somatisk embryogenese og stiklingsformering i produksjon av skogplanter.

Läs mer

18mar

Möte i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser

Rådets representanter från de nordiska länderna träffas och diskutera frågor inom husdjursgenetiska resurser.

Läs mer

1mar

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

februari 2021

17feb

Uppstartsmöte NordFrost

Projektdeltagarna i nätverket NordFrost har sitt första officiella möte.

Läs mer

15-19feb

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

10feb

Möte i arbetsgruppen för trindsäd

Möte i NordGens arbetsgrupp för trindsäd.

Läs mer

1feb

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

januari 2021

22jan

Miniseminarium för 3MC-samarbetspartners inom arkeologi

Samarbetspartners inom projektet 3MC samlas för att höra mer om de olika arbetsmoment inom området arkeologi. 

Läs mer

21jan

Möte i Brown Bee Network

Medlemmarna i Brown Bee Network träffas för att diskutera aktuella ämnen.

Läs mer

4jan

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

december 2020

17dec

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

15dec

Möte i NordMeat-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera köttkvalitet hos de nordiska lantraserna.

Läs mer

november 2020

30nov

-

2dec

NordGen deltar i UNEP webinarium om tryggad livsmedelsförsörjning

Mellan den 30 november och 2 december deltar NordGen i ett virtuellt möte om biologisk mångfald arrangerat FN:s miljöprogram.

Läs mer

24nov

Möte i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring

NordGen Skogs råd för skoglig föryngring träffas online för att diskutera aktuella frågor.

Läs mer

24-26nov

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

18nov

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

6nov

Arbetsgruppsmöte NordGen Skog

Möte i NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser.

Läs mer

4nov

Seminarium NordGen Skog

NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser deltar i ett seminarium online.

Läs mer

2nov

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål

NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål möts online för att diskutera relevanta frågor.

Läs mer

oktober 2020

26-29okt

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in fröer från en eller flera av världens genbanker.

Läs mer

14okt

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd

NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd håller sitt möte online.

Läs mer

1okt

Kanadas genbank fyller 50 år!

Kanadas genbank PGRC fyller 50 år och firar med en virtuell heldag med inbjudna talare från hela världen som berättar…

Läs mer

september 2020

16sep

NordGen Skog fyller 50 år!

Delta i ett digitalt firande som bjuder på historiska tillbakablickar, nya forskningsrön och såklart en skål i slutet.

Läs mer

augusti 2020

26-28aug

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in frön i Frövalvet.

Läs mer

juni 2020

17jun

NPPN:s Virtuella Fältdag 2020

Den 17 juni anordnar nätverket NPPN, som är en del av PPP-projektet 6P, sin årliga fältdag som en online konferens.

Läs mer

april 2020

15apr

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

1apr

NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt.

Läs mer

oktober 2019

21-25okt

Svalbard Global Seed Vault opening 2019

The Svalbard Global Seed Vault is normally opened for new seed deposits three times each year.

Läs mer

september 2019

29sep

Artificial Insemination Workshop — Nordic Brown bees

NordGen Farm Animal’s workshop on artificial insemination of Nordic Brown bees is now fully booked!

Läs mer