2020

30/11

NordGen deltar i UNEP webinarium om tryggad livsmedelsförsörjning

Mellan den 30 november och 2 december deltar NordGen i ett virtuellt möte om biologisk mångfald arrangerat FN:s miljöprogram.

Läs mer

2020

17/12

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

2021

15/02

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

2021

31/05

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

2021

21/06

Farmer’s Prides Internationella Konferens i Portugal

Nätverket Farmer's Pride, som NordGen deltar i, arrangerar en internationell konferens i Portugal.

Läs mer

2021

25/10

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

2020

24/11

Möte i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring

NordGen Skogs råd för skoglig föryngring träffas online för att diskutera aktuella frågor.

Läs mer

24/11

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

2020

18/11

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

juni 2020

06/11jun

Arbetsgruppsmöte NordGen Skog

Möte i NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser.

Läs mer

april 2020

04/11apr

Seminarium NordGen Skog

NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser deltar i ett seminarium online.

Läs mer

februari 2020

02/11feb

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål

NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål möts online för att diskutera relevanta frågor.

Läs mer

2020

26/10

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in fröer från en eller flera av världens genbanker.

Läs mer

2020

14/10

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd

NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd håller sitt möte online.

Läs mer

januari 2020

01/10jan

Kanadas genbank fyller 50 år!

Kanadas genbank PGRC fyller 50 år och firar med en virtuell heldag med inbjudna talare från hela världen som berättar…

Läs mer

2020

16/09

NordGen Skog fyller 50 år!

Delta i ett digitalt firande som bjuder på historiska tillbakablickar, nya forskningsrön och såklart en skål i slutet.

Läs mer

2020

26/08

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in frön i Frövalvet.

Läs mer

2020

17/06

NPPN:s Virtuella Fältdag 2020

Den 17 juni anordnar nätverket NPPN, som är en del av PPP-projektet 6P, sin årliga fältdag som en online konferens.

Läs mer

2020

15/04

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

januari 2020

01/04jan

NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt.

Läs mer

2019

21/10

Svalbard Global Seed Vault opening 2019

The Svalbard Global Seed Vault is normally opened for new seed deposits three times each year.

Läs mer

2019

29/09

Artificial Insemination Workshop — Nordic Brown bees

NordGen Farm Animal’s workshop on artificial insemination of Nordic Brown bees is now fully booked!

Läs mer