januari 2021

01feb

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

2021

15feb -
19feb

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

januari 2021

01mar

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

2021

18mar

Möte i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser

Rådets representanter från de nordiska länderna träffas och diskutera frågor inom husdjursgenetiska resurser.

Läs mer

maj 2021

05apr

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskapen om de nordiska raserna av fjällko.

Läs mer

2021

31maj -
04jun

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

2021

21jun -
24jun

Farmer’s Prides Internationella Konferens i Portugal

Nätverket Farmer's Pride, som NordGen deltar i, arrangerar en internationell konferens i Portugal.

Läs mer

2021

25okt -
29okt

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

2021

22jan

Miniseminarium för 3MC-samarbetspartners inom arkeologi

Samarbetspartners inom projektet 3MC samlas för att höra mer om de olika arbetsmoment inom området arkeologi. 

Läs mer

2021

21jan

Möte i Brown Bee Network

Medlemmarna i Brown Bee Network träffas för att diskutera aktuella ämnen.

Läs mer

april 2021

04jan

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

2020

17dec

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

2020

15dec

Möte i NordMeat-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera köttkvalitet hos de nordiska lantraserna.

Läs mer

2020

30nov -
02dec

NordGen deltar i UNEP webinarium om tryggad livsmedelsförsörjning

Mellan den 30 november och 2 december deltar NordGen i ett virtuellt möte om biologisk mångfald arrangerat FN:s miljöprogram.

Läs mer

2020

24nov

Möte i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring

NordGen Skogs råd för skoglig föryngring träffas online för att diskutera aktuella frågor.

Läs mer

24nov -
26nov

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

2020

18nov

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

juni 2020

06nov

Arbetsgruppsmöte NordGen Skog

Möte i NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser.

Läs mer

april 2020

04nov

Seminarium NordGen Skog

NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser deltar i ett seminarium online.

Läs mer

februari 2020

02nov

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål

NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål möts online för att diskutera relevanta frågor.

Läs mer

2020

26okt -
29okt

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in fröer från en eller flera av världens genbanker.

Läs mer

2020

14okt

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd

NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd håller sitt möte online.

Läs mer

januari 2020

01okt

Kanadas genbank fyller 50 år!

Kanadas genbank PGRC fyller 50 år och firar med en virtuell heldag med inbjudna talare från hela världen som berättar…

Läs mer

2020

16sep

NordGen Skog fyller 50 år!

Delta i ett digitalt firande som bjuder på historiska tillbakablickar, nya forskningsrön och såklart en skål i slutet.

Läs mer

2020

26aug -
28aug

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in frön i Frövalvet.

Läs mer

2020

17jun

NPPN:s Virtuella Fältdag 2020

Den 17 juni anordnar nätverket NPPN, som är en del av PPP-projektet 6P, sin årliga fältdag som en online konferens.

Läs mer

2020

15apr

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

januari 2020

01apr

NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt.

Läs mer

2019

21okt -
25okt

Svalbard Global Seed Vault opening 2019

The Svalbard Global Seed Vault is normally opened for new seed deposits three times each year.

Läs mer

2019

29sep

Artificial Insemination Workshop — Nordic Brown bees

NordGen Farm Animal’s workshop on artificial insemination of Nordic Brown bees is now fully booked!

Läs mer