augusti 2020

26-28aug

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in frön i Frövalvet.

Läs mer

september 2020

16-17sep

NordGen Skogs årliga konferens: “Let history meet future”

På grund av Covid-19 har NordGen Skogs Jubileumskonferens 2020 skjutits upp till hösten nästa år; 22-23 september 2021.

Läs mer

oktober 2020

5-8okt

Farmer’s Prides Internationella Konferens i Portugal

Nätverket Farmer's Pride, som NordGen deltar i, arrangerar en internationell konferens i Portugal.

Läs mer

15okt

Seminarium om projektet NorBreed

Medlemmarna i projektet NorBreed träffas för ett första seminarium i Oslo.

Läs mer

26-29okt

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in fröer från en eller flera av världens genbanker.

Läs mer

december 2020

17dec

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

juni 2020

17jun

NPPN:s Virtuella Fältdag 2020

Den 17 juni anordnar nätverket NPPN, som är en del av PPP-projektet 6P, sin årliga fältdag som en online konferens.

Läs mer

april 2020

15apr

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

1apr

NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt.

Läs mer

oktober 2019

21-25okt

Svalbard Global Seed Vault opening 2019

The Svalbard Global Seed Vault is normally opened for new seed deposits three times each year.

Läs mer

september 2019

29sep

Artificial Insemination Workshop — Nordic Brown bees

NordGen Farm Animal’s workshop on artificial insemination of Nordic Brown bees is now fully booked!

Läs mer