Tillgänglighetsarbete

Det är viktigt för NordGen att informationen som finns på vår webb är tillgänglig för alla. Vår målsättning är att du på ett enkelt sätt ska hitta det du söker. Detta är ett ständigt pågående arbete så tveka inte att kontakta oss med synpunkter eller förbättringsförslag.

Sedan 2018 är lagstiftningen som reglerar webbtillgänglighet skärpt till följd av ett EU-direktiv (2016/2102). Detta innebär att offentliga webbplatser ska ledas av fyra principer enligt riktlinjerna som kallas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG); webbsidan ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Vår målsättningar är att uppnå WCAG 2.0, nivå AA med undantag för filmer som för tillfället inte är syntolkade.

Nivå AA försöker vi uppfylla genom att bland annat:

  • se till att vår webbplats har en logisk och lättnavigerad struktur, trots att vi arbetar inom ett stort och komplext område
  • se till att vår webbplats är responsiv, vilket innebär att den fungerar lika bra på stora datorskärmar som plattor, laptops och mobiltelefoner
  • arbeta med beskrivningar av bilder och undertexter till filmer
  • använda tillräckliga kontraster och undvika blinkande element
  • samt mycket annat.

Om du trots detta hittar brister på vår webbplattform eller har tips på hur vi kan bli ännu bättre tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Maila oss på info@nordgen.org.

I Sverige är det Myndigheten för Digital Förvaltning som har ansvaret för att webbtillgängligheten efterföljs. Du kan kontakta och läsa mer om myndigheten via den här länken.