Personuppgiftspolicy

På den här sidan kan du läsa mer om hur NordGen hanterar personuppgifter som samlas in i samband med bland annat fröbeställningar, nyhetsbrev, anställningar och våra arrangemang. Vårt mål är att du alltid ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter och veta hur du gör för att kontakta oss med frågor kring detta. NordGens behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag och EU:s persondatadirektiv.

NordGen samlar aldrig in personuppgifter utan din uttryckliga tillåtelse. Vi samlar heller aldrig in känsliga personuppgifter. Genom att kontakta oss på gdpr@nordgen.org kan du:

  • ställa frågor om vår personuppgiftshantering
  • få veta vilka uppgifter vi lagrat om dig
  • uppdatera dina personuppgifter
  • begära att vi raderar de personuppgifter vi lagrat om dig. Om du begär detta kommer vi radera alla personuppgifter bortsett från de som vi måste spara enligt lag
  • ta tillbaka ditt samtycke för att vi lagrar dina personuppgifter

Hos NordGen är det Kjell-Åke Lundblad som utsetts till dataskyddsombud.

Om du har klagomål på hur vi hanterar personuppgifter kan du vända dig till svenska Datainspektionen som har tillsynsansvaret.

I följande situationer lagrar NordGen personuppgifter:

Arrangemang som seminarier, konferenser med mera
NordGen använder den webbaserade tjänsten WordPress för att hantera anmälningar till event. Vi behandlar upplysningar om namn, e-mail, titel och arbetsplats. Informationen delas ej med tredje part om du inte godkänt att ditt namn och din organisation delas med andra deltagare på eventet.

Nyhetsbrev och kontaktformulär
När du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår websida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. Informationen delas ej med tredje part. NordGen använder den webbaserade tjänsten MailChimp för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev. Avtalet med Mailchimp garanterar att lagringen av personuppgifterna följer GDPR. Längst ner i varje nyhetsbrev finns möjligheten att avanmäla sig från utskicken samt se och ändra sina kontaktupplysningar.

Arbetsansökningar
NordGen använder Nordiska Ministerrådets webbaserade tjänster för att hantera arbetsansökningar. Ansökningarna behandlas konfidentiellt och följer lagen om skydd av personuppgifter. Om du söker ett jobb hos oss delar vi inga upplysningar om dig till någon annan.

Personuppgifter om kunder och samarbetspartners
NordGen sparar allmänna kontaktuppgifter om kunder och samarbetspartners för att kunna dela information och leverera tjänster som vi lovat. Uppgifterna hanteras konfidentiellt och delas inte med andra.