FAO och NordGen i samarbete om webbinarieserie med temat kryobevaring

Det första webbinariet om kryobevaring av husdjursgenetiska resurser äger rum den 18 maj.

Fjällboskapen får en röst i NordGen-lett forskningsprojekt

Just att sprida kunskapen om fjällboskapen är en viktig del av det tvärvetenskapliga 3MC-projektet. Nyligen anordnades ett seminarium i samarbete med Tornedalens museum

besökaren betraktar utställningen om nordiska fjällboskap

Ny utställning visar tvärvetenskapligt projekt för att öka kunskapen om hotade nordiska fjällboskap

Den 8 april öppnar en ny utställning med det tvärvetenskapliga 3MC-projektet, som leds av NordGen.

Vellykket skogtemadag i Silkeborg

Ca 50 deltagere deltok fysisk på årets første NordGen Skog temadag, som ble avholdt i Silkeborg, Danmark.

Nytt kunskapscentrum för biologisk mångfald inom jord-och skogsbruket invigt av nordiska ministrar

Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och två nordiska ministerkollegor deltog när NordGens nya huvudkontor och kunskapscenter invigdes i Alnarp.

Läs hela artikeln

Potatisbackup invigd – sorter viktiga för framtidens lantbruk säkrade i Tyrnävä

Den finske jord- och skogsbruksministern invigde NordGens potatisbackup, placerad på det finska företaget SPK.

Läs hela artikeln

19 nya vilda växtarter prioriteras i Norden – viktiga för klimatanpassningen av jordbruket

Vilda släktingar till exempelvis potatis, vete och timotej har lagts till i lista över prioriterade vild växtarter i Norden.

Läs hela artikeln