Ny forskning: Samarbete och deltagande är avgörande för att skydda våra nordiska lantrasdjur

En färsk studie visar att det finns ett stort behov av att skapa dialog och lätta på byråkratiska hinder. Motiverade bönder är en förutsättning för att kunna bevara den genetiska mångfalden.

Ny rapport från NordGen Skog sammanställer statistik över plantor och frön i det nordiska skogsbruket

Statistik är ett viktigt verktyg för att förstå utvecklingen inom skogsbruket. Nyligen publicerades rapporten ” Statistics: Forest Seeds and Plants in the Nordic Region” av NordGen Skog.

Globala frövalvet på Svalbard.

Announcing Support to Back up Crop Collections in the Svalbard Global Seed Vault

Nu kan genbanker och andra samlingar av matgrödor i låg- och medelinkomstländer söka medel för att uppföröka och säkerhetskopiera sina samlingar i det globala frövalvet på Svalbard.

Arkivbild av direktsådd tall.

Klimatfrågor och unga forskare i fokus under NordGen Skogs årliga konferens

Ett 90-tal personer från skogsbranschen deltog under NordGen Skogs digitala konferens då 15 föredragshållare gav presentationer under två dagar.

Del av testodlingen som utfördes i norska Tromsö 2018.

Arktisk ärtodling möjlig enligt ny forskning – grön skörd togs på 69e breddgraden

Resultat från forskningsprojektet Arctic Pea har publicerats i en vetenskaplig artikel. Forskningen visar bland annat att det går att odla ärtor för grön skörd så långt norrut som norska Tromsö.

Läs hela artikeln
Finncattle by the river

Betande lantrasdjur är viktiga för den nordiska biodiversiteten

Varför är inhemska raser så väl lämpade att ta hand om hotade biotoper? Och kan en ko verkligen ersätta en röjsåg? Ilmari Majuri, ägaren till gården Oukamäki och en välkänd förespråkare för lantrasdjur, berättar om vikten av traditionellt bete.

Läs hela artikeln
Selfie på hemmakontor forskare Maria Kjetså sitter vid sitt bord framför två skärmar och tittar in i kamerran

Djurälskande Maria Kjetså hjälper uppfödare göra bättre val för att skydda den genetiska mångfalden

Modern genetik möter historia när Maria Kjetså forskar inom det tvärvetenskapliga projektet "3MC – Nordiska fjällkoraser".

Läs hela artikeln