Bild på små granplantor som växer i växthus

Skogsföryngring med rätt material krävs för klimatanpassningen – användning av skogsplantor och frön i Norden redovisas i ny statistikrapport från NordGen

Tillgång till en samlad och överskådlig statistik är viktig för det nordiska samarbetet och förståelsen för skogsbrukets utveckling.

Bild från skogsexkursionen i Bregentved där besökarna bland annat fick se ett bestånd av Tysklönn

Trädslagsval och skogarnas anpassning till klimatförändringar i fokus under NordGens skogskonferens

Cirka 100 deltagare närvarade när skogskonferensen arrangerades i danska Ringsted.

Den stora plenumsalen i FAOs högkvarter

Tillgång och rättigheter till genetiska resurser och kryobevaring i fokus när NordGen deltog under FAO-möte i Rom.

Den här veckan deltog NordGen i den nittonde sessionen av FAO:s kommission för genetiska resurser för livsmedel och jordbruk.

Utflykt i sommar? Missa inte utomhusutställningen om vilda kulturväxtsläktingar

Under sommaren visas utställningen på flera platser i de nordiska länderna.

Foto av blommande ärtplanta

Nordiska ministrar välkomnade expertutredning om genetiska resurser på toppmöte i Island

NordGen var på plats när flera nordiska ministrar träffades på Island nyligen. Ministrarna blev bland annat informerade om en ny rapport som rör tillgång och fördelning av genetiska resurser.

Läs hela artikeln

Biologisk mångfald bland våra lantrasdjur krävs för anpassning till framtida utmaningar

En bred mångfald av lantraser är viktigt för att nordiskt lantbruk ska kunna anpassa sig till framtida, ännu okända, utmaningar.

Läs hela artikeln
Drönarbild av havreodling

Unikt samarbetsprojekt ger ny kunskap om den nordiska havresamlingen – närmare 800 havresorters egenskaper kartläggs

För att få mer kunskap om de nordiska havresorternas odlingsegenskaper samverkar NordGen med flera aktörer i ett pågående projekt.

Läs hela artikeln