Image of a chart from old seed company

Information om NordGens fröprover digitalt uppdaterade genom danskt projekt

I ett nyligen avslutat projekt har NordGen digitaliserat en mängd information som tidigare främst fanns i våra fysiska arkiv.

Man står i en plantering av sitkagran. Bilden är tagen 1971.

NordGen Skog fyller 50 år och du är inbjuden till firandet!

I år har det nordiska samarbetet inom skog funnits i 50 år. Det ska vi fira – och du är inbjuden till festligheterna!

Bild tagen högt uppifrån av ett grön fält med olika växter

Nästan 3 000 ärtprover från Storbritannien framtidssäkrade i Frövalvet

På grund av pandemin har flera genbanker tvingats skjuta upp sina planerade fröinläggningar. Men John Innes Centre som skickat frön för första gången till Svalbard har nu säkrat hela sin ärtsamling för framtiden.

1600-anna-lehtinen-nordic-transboundary-cattle-photo-competition

Vinnare utsedda i fototävling med syfte att sprida kunskap om fjällkoraserna

Vinnare är utsedda i fototävlingen inom ramarna för projektet 3MC – Traditional Transboundary Mountain Cattle Breeds in Nordic, som NordGen administrerar. De fem vinnande bidragen får ett pris ur NordGens frösamling, och skickas vidare  till ”EU in my region”-fototävlingen.  Måndagen...

Exterior image of Svalbard Global Seed Vault surrounded by snow and with a sky of blue and pink in the background.

Svalbard Global Seed Vault inleder hundraårigt fröexperiment

Hur länge kan frön överleva? Den frågan är avgörande för genbanker. Därför inleds nu ett experiment för att undersöka livslängden hos frön som lagras i Svalbards Globala Frövalv.

Läs hela artikeln

Ny studie bidrar till effektivisering av genbanksarbetet

Enligt uppskattningar från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) kan så mycket som 70% av de 7,4 miljoner fröprover som finns lagrade i genbanker runtom i världen vara dubbletter. Eftersom  genbankerna ofta jobbar med hög  arbetsbelastning och begränsade medel är det viktigt att identifiera dessa  dubbletter  så...

Läs hela artikeln
Polisband framför träd och en utbränd byggnad

Stor eldsvåda i Alnarp – NordGen påverkas ej

Under natten till idag, startade en eldsvåda i en byggnad som tillhör SLU i Alnarp. Byggnaden är totalförstörd men räddningstjänsten lyckades förhindra att den spred sig till närliggande byggnader. NordGens huvudkontor ligger ett par hundra meter bort, men har inte...

Läs hela artikeln