Rekord i antal nya genbanker som lägger in frön i frövalvet sedan det öppnades

Det är den blå säsongen på Svalbard. Solen är ännu inte över horisonten, men kastar sitt magiska ljus över de karga fjällen, där de märkliga Svalbardrenarna söker föda under snön. Föga anar de att massor av mat i form av...

Bild på Helge Hvoslef som berättade om vårtbjörkens användningsområden

Tall och lövträd i centrum när NordGen arrangerade skogstemadag i Norge

Ett sextiotal personer deltog under temadagen som arrangerades i norska Ås.

Group photo of conference participants.

40 år av nordiskt samarbete kring lantbruksdjur markerades med konferens

Vilken status har de nordiska husdjursraserna jämfört med de i andra europeiska länder? Främjar betande djur alltid den biologiska mångfalden – och varför är de isländska raserna ofta mindre sårbara än andra inhemska raser i Norden? Deltagarna på NordGen Farm...

detail photo of oat panicle

Fyra nya PPP-projekt nyligen beviljade – möjliggör satsningar inom vårvete, havre, potatis och bär

Samarbetsprojekten som beviljats för den sjätte omgången av PPP-finansiering kommer att generera betydelsefull kunskap som gynnar det nordiska lantbruket.

Foto som visar hand och påse med nålprover av gran.

Nu kan du ansöka om skogsstipendiet från NordGen och SNS – Läs om tre exempel från 2023

Läs mer om skogsstipendiet och om vad det kan användas till.

Läs hela artikeln
De ukrainska gästerna besökte bland annat NordGens frölab.

NordGen hjälper den ukrainska genbanken att säkra sina ovärderliga frösamlingar på en plats långt från kriget

Ukraina kallas ofta världens brödkorg. Men tyvärr innebär den ryska bombningen av Charkiv stora risker, inte bara för befolkningen utan även för den nationella genbankens frösamling. Dessa fröer är ovärderliga och behövs för att anpassa världens matproduktion till framtida utmaningar....

Läs hela artikeln
Sculpture of the letters FAO with the O as the ring of the SDG-goals. Roman background.

Ny nordisk samsyn på tillgång och rätt till genetiska resurser presenterades hos FAO i Rom

NordGen deltog i det internationella växtfördragets möte på FAO's högkvarter i Rom den här veckan.

Läs hela artikeln