person i skyddsdräkt i laboratorium jobbar med DNA-prover

Ny DNA-forskning  avslöjar de nordliga lantrasdjurens ursprung

Ett internationellt forskarteam jämför nutida DNA-prover med prover från förr. De historiska proven berättar bland annat hur djuren såg ut och vilka egenskaper de hade i det förflutna.

Professor Charlotte Kroløkke undersöker relationen mellan människa och djur

Inom det tvärvetenskapliga 3MC-projektet studerar professor Charlotte Kroløkke hur relationer mellan människa och djur uppstår. Hennes arbete kan bidra till bättre förståelse om genetiska resurser som former av kulturarv som är värdefulla för framtiden.

Group of people sitting in multiple rows with a international meeting. Big screens showing the chart and secretariat of the meeting who is sitting in front of the other participants.

NordGen deltar i internationellt möte om växtgenetiska resurser

Representanter från NordGen deltar just nu det internationella växttraktatets möte i Indien. Svåra men viktiga frågor om genetiska resurser står på agendan.

Färöiska hästar

Stor kartläggning av Nordens hästraser ska bidra till ett bättre bevarandearbete

Nytt projekt ska samla in kunskap med syftet att utveckla riktlinjer för ett hållbart bevarande av nordiska hästraser.

Landskap med lador, kor och människor ur spelapplikationen Nordic Cows

Premiär för det nytänkande jordbruksspelet – lyckliga kor är nyckeln till framgång

Fakta och fiktion möts i Nordic Cows-spelet, som bygger på information från bland annat folksagor, historiska källor och stamtavlor. Spelet är producerat av det tvärvetenskapliga projektet 3MC – Nordiska fjällboskap, som leds av NordGen. Applikationen kan nu laddas ner gratis...

Läs hela artikeln

Genetisk mångfald nyckel till framgång när Island planterar skog

NordGens arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser besökte Island och fick ökad kunskap om landets speciella förutsättningar för skogsbruk.

Läs hela artikeln
Svart, vit och brun Färöponny står framför ett vattendrag och karga berg.

Ny forskning på Færøysk hest publisert

Den Færøyske hesten anses som kritisk truet. NordGen har i mange år jobbet for å hjelpe med å ta vare på den unike rasen og nylig har en studie som finner muligheter for bevaring av rasen blitt publisert.

Läs hela artikeln