Granplanta

Nu är det dags att söka NordGens och SNS skogsstipendium – läs om en av årets stipendiater här.

Nu tar vi emot ansökningar, den 15 februari är sista dagen för att anmäla sig till NordGen Skogs och SNS skogsstipendium.

Bilden visar en del av NordGens potatissamling.

Säkerhetskopia av den nordiska potatissamlingen flyttar till Finland

NordGens potatissamling, som utgörs av 95 nordiska sorter, är säkerhetskopierad. Denna backup flyttar till företaget SPK utanför finska Uleåborg.

Vestlandsk fjordfe är en av de sex bevaringsvärda nötkreatursraserna i Norge. Foto: Anna Rehnberg/Norsk genressurssenter/NIBIO

Dyster utveckling vändes i Norge – statistik avgörande för att rädda hotade lantrasdjur

Tillförlitlig släktskapsdata har varit nyckeln till framgång när det kommer till bevarandearbetet av de norska lantrasraserna.

Bild från workshopen i Oslo

Vilda kulturväxtsläktingar är viktiga för framtidens matproduktion – den kunskapen måste spridas

Idag är det få som känner till att de vilda kulturväxtsläktingarna kan spela en viktig roll för utvecklandet av framtidens jordbruksgrödor. Kunskapsspridning var ett av många ämnen som avhandlades under en workshop i Oslo.

närbild på man med keps och glasögon

Forntida DNA ger ny kunskap om fjällkoraserna i Juha Kantanens forskning

Med hjälp av ny information kan professor Juha Kantanen avslöja de faktorer som gjorde djuren till våra kompanjoner, och vilka anpassningar hos djuren som hjälpte människor överleva de kalla och tuffa förhållandena.

Läs hela artikeln

Tusentals fröprover säkrades i frövalvet på Svalbard – två nya genbanker bland de 12 depositörerna

Nyligen fördes 50 lådor med 14 011 fröprover in i det globala frövalvet på Svalbard. För första gången fanns genbanker från Serbien och Lettland med i en deposition.

Läs hela artikeln

Ny forskning: Samarbete och deltagande är avgörande för att skydda våra nordiska lantrasdjur

En färsk studie visar att det finns ett stort behov av att skapa dialog och lätta på byråkratiska hinder. Motiverade bönder är en förutsättning för att kunna bevara den genetiska mångfalden.

Läs hela artikeln