Jämställdhetspolicy

NordGen ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor, män och icke-binära. En arbetsplats där det finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män leder till att det skapas ett mera kreativt och stimulerande arbetsklimat.

Inom NordGen är vi därför angelägna om att såväl kvinnliga som manliga synsätt och värderingar ska prägla det sätt vi arbetar på. Därför ska vi bland annat sträva efter att alla arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män. 

Vill du veta ner om våra mål och rutiner kring jämställdhetsarbetet kan du ladda ner vår jämställdhetspolicy via knappen här nedan.

Ladda ner vår jämställdhetspolicy