HemUncategorized @skandTjänstemän med sikte på framtiden besökte NordGen

Tjänstemän med sikte på framtiden besökte NordGen

Datum: 17.05.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Uncategorized @skand, Växter
Peter Vermeij och Renske Nijland pratar med NordGens personal.


Den här veckan fick NordGen besök av nederländska statstjänstemän som ville lära sig mer om NordGens arbete. Särskilt intresserade var de av hur vår verksamhet kan vara användbar i utvecklingen av framtidens jordbruk. Något som blivit ytterligare aktuellt i takt med att klimatförändringarna sker fortare.

Peter Vermeij arbetar som jordbruksrådgivare med ansvar för Tyskland, Schweiz, Danmark, Norge och Sverige på den nederländska ambassaden i Berlin. Den här veckan besökte han och Renske Nijland, från den nederländska ambassaden i Köpenhamn, NordGen.
– Utmaningen i att anpassa oss till klimatförändringarna är en väldigt viktig fråga i vårt land, liksom hållbarhet. För jordbrukets del handlar det bland annat om hur man hittar resistens i grödor så att vi kan minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, säger Peter Vermeij.

Europeiskt samarbete behövs

Han och Renske Nijland visas runt i växthuset och fascineras av hur olika vilda kornsorter kan se ut, jämför med våra odlade varianter. Enligt Peter Vermeij krävs samarbete på åtminstone europeisk nivå för att anpassa jordbruket till framtiden. Men det är också viktigt att allmänheten är medveten om och förstår arbetet som utförs.
– Det är viktigt att vanligt folk förstår varför vi måste utveckla nya grödor, inte minst ur ett landsbygdsperspektiv. Grödor behöver odlas på olika platser så att de anpassas till de lokala förutsättningarna. Om vi inte gör det förlorar vi både vårt kulturarv och vår förmåga att anpassa jordbruket för framtiden.

Hjärtefråga för NordGen

Just att vara beredd på de utmaningar vi står inför när det gäller att klimat- och framtidssäkra jordbruket är en hjärtefråga även för NordGen. Jordbruk och klimatförändringar var också temat för den konferens som vi anordnade i samarbete med NordForsk tidigare i år. På konferensen samlade vi växtförädlare, forskare och lantbruksorganisationer för att identifiera konkreta och lösningsorienterade förslag som syftar till att säkra vår nordiska matproduktion. Konferensen utmynnade i rapporten ”Nordic Agriculture and Climate Change: Mitigation and Adaptation”.
Konferensen ni anordnade var ett utmärkt initiativ. Rapporten visar verkligen varför denna frågan är viktig och att vi behöver samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Jag ser fram emot att dela med mig av rapporten till mina kollegor i Haag, säger Peter Vermeij.
Han rör vid de vilda kornsorterna en sista gång och lämnar sedan NordGen för Berlin med nya kontakter, insikter och idéer om genbankers betydelse för jordbruket i bagaget.