Exteriörfoto av frövalvet med den ljusblå arktiska himlen i bakgrunden.

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

Plats: Svalbard

Datum: 15 februari 2022 - 18 februari 2022

 
 

Personal från NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer från världens genbanker i Svalbard Global Seed Vault.