Close up of a Nordic brown bee

Möte i Brown Bee Network

Plats: Netissä

Datum: 21 januari 2021

Tid: 09.00

 
 

Medlemmarna i Brown Bee Network träffas för att diskutera aktuella ämnen. Det nordiska nätverket består av biodlare och andra relevanta aktörer. Målet med nätverket har varit att koordinera aktiviteter som rör bevarande och ett hållbart nyttjande av bruna bin.