NordGen Skog Rådsmøte

Plats: Online

Datum: 25 mars 2022

Tid: 09.00 - 12.30

 
 

Nordiske representanter møtes for å diskutere NordGen Skogs utadrettede virksomhet, samt aktuelle problemstillinger vedrørende skogforyngelse, frø- og planteproduksjon i det nordiske skogbruket.

Foto: Dan Aamlid/NIBIO