NordGen Skog Temadag: ”Ny teknologi i skogplanteproduksjon” Copy

Plats: Online

Datum: 24 mars 2021

Tid: 13.00 - 15.30

 
 

NordGen Skog inviterer til temadag med tittelen «Ny teknologi i skogplanteproduksjon». Tema er bruk av somatisk embryogenese og stiklingsformering i produksjon av skogplanter.

Målgruppe: De som arbeider med frø- og planteproduksjon i skogbruket, studenter og alle som er interesserte i temaet.

Språk: Skandinavisk

Påmeldingsfrist: 19. mars 2021. Lenke til digitalt møte sendes ut etter påmelding.

Foto: Arne Steffenrem/NIBIO
 

13.00

ÅPNING

v/NordGen Skog

13.05

SOMATISK EMBRYOGENESE

Somatisk embryogenese i bartrær: Et kraftig verktøy i forskning og foredling

v/Ulrika Egertsdotter, Umeå Plant Science Centre (UPSC), SLU/Umeå universitet

Somatisk embryogenese – hva skjer i det praktiske arbeidet?

v/Daniel Gräns, SLU

Spørsmål og diskusjon

14.20

STIKLINGSFORMERING

Stiklingsformering av bartrær: Muligheter og bruk i dag

v/Stellan Karlsson, ARBOS

Praktisk bruk av stiklingsformering i skogplanteproduksjonen

v/Torstein Myhre, Stiftelsen det norske skogfrøverk

Spørsmål og diskusjon

15.30

AVSLUTNING