En grupp människor står på ett grönt fält och pratar.

PPP styrgruppsmöte

Plats: Alnarp

Datum: 5 december 2023

 
 

Styrgruppen för det nordiska PPP-samarbetet om pre-breeding håller sitt 33:e möte på NordGens huvudkontor i Alnarp.