Skogsstipendiet utlyses

Plats: Online

Datum: 15 december 2022

Sista anmälningsdatum: 15 februari 2023

 
 

Varje år utlyser NordGen Skog och Nordic Forest Research (SNS) stipendier som kan sökas av den som arbetar eller forskar inom skogsfrågor.

Ansökningsperioden öppnar den 15 december och stängs den 15 februari. 

Mer information kring ansökan kommer i december.