Närbild av ett spannmålsax.

Styrkommittémöte PPP

Plats: Alnarp

Datum: 24 maj 2022

 
 

Medlemmarna i styrkommittén för de nordiska PPP-projekten träffas på NordGens huvudkontor.