HemUncategorized @skandFN-representant besöker NordGen för att diskutera mer samarbete

FN-representant besöker NordGen för att diskutera mer samarbete

Datum: 20.06.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Uncategorized @skand, Växter

Att bevara genetiska resurser är inget ensamarbete. Även om NordGens arbete har fokus på de nordiska länderna är det biologiska arv vi lämnar till eftervärlden en global fråga som involverar alla världens länder. I dag besökte FN-representanten Kent Nnadozie NordGens huvudkontor i Alnarp för att diskutera vårt framtida samarbete.

Kent Nnadozie är generalsekreterare för International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Han har förmodligen inte världens kortaste titel, men å andra sidan en position som förpliktar. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (som vi i fortsättningen för enkelhetens skull kallar The International Treaty) är en del av FAO, FN:s jordbruksorgan.

– Internationellt samarbete är avgörande när det gäller att hinna hållbara lösningar för våra växtgenetiska resurser. Jag är här idag för att diskutera hur vi kan knyta ännu tätare kontakter mellan the International Treaty, NordGen och Svalbard Global Seed Vault. Eftersom NordGen är en viktig internationell aktör ser vi fram emot at samarbeta ännu närmare med dem i framtiden, säger Kent Nnadozie.

Vill lyfta böndernas rättigheter

The Treaty är baserat vid FAO:s huvudkontor i Rom, Italien och började gälla 2004. Det har tre mål:
bilda ett globalt system för att underlätta bönders, växtförädlares och forskares tillgång till växtgenetiskt material
stödja bevarandet av en mångfald av växtgenetiska material och samtidigt främja det hållbara nyttjandet av dem; och
säkerställa att de som tar emot dessa genetiska material delar dess fördelar med de länder som materialet kommer ifrån
The International Treaty vill även lyfta den enorma insats som bönder gör när de odlar en mångfald av olika grödor för att föda världen och gör det genom att uppmuntra medlemsländerna att skydda böndernas rättigheter.

144 medlemsstater har skrivit under

The Treatys styrande organ, Governing Body, har representanter från alla 144 medlemsstater. Ordföranden i Governing Body, Christine Dawson, är också ordförande för Svalbards Globala Frövalvs Internationella Rådgivande Panel. I February 2018 deltog både hon och Kent Nnadozie i Frövalvets 10-årsjubileum som anordnades av NordGen i Longyearbyen.

– Vi är väldigt glada över att den här gången få välkomna Kent Nnadozie till oss här på NordGen i Alnarp. De nordiska länderna har en lång historia av att aktivt delta och bidra till det internationella samarbetet om genetiska resurser. Det här mötet ger oss tillfälle att ytterligare utveckla vårt samarbete med det internationella traktatet, både i vår roll som en nordisk genbank och som ansvariga för verksamheten i Svalbard Global Seed Vault, säger NordGens direktör Lise Lykke Steffensen.

Läs mer om The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture här (på engelska).