Hoppa till huvudinnehållet

Mateusz Liziniewicz använde stipendiet från NordGen Skog och SNS till att föra samman forskare inom förädling av skogsträd.

Nu är det hög tid att söka NordGen Skogs stipendium som delas ut i samarbete med SNS. Senast nu på fredag den 15 februari behöver vi din ansökan. Genom att söka har du chansen att anordna en nätverksträff, göra ett studiebesök eller kanske, som Mateusz Liziniewicz, bidra till ett bättre samarbete mellan nordiska och baltiska forskare som arbetar med förädling av skogsplantor.

Mateusz Liziniewicz forskar om förädling på Skogforsk. Med hjälp av NordGen Skogs stipendium kunde han delta i ett möte som samlade forskare från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Syftet med mötet var att diskutera hur forskarna från de olika länderna kunde samarbeta inom olika förädlingsprogram. – Samarbetet mellan länderna behövs för att kunna testa hur olika sorters skogsplantor som bär på olika genetiska egenskaper växer i olika miljöer. Det leder till en bättre förståelse för vilka sorter som kan visa sig vara viktiga för skogsbruket som kommer att påverkas av klimatförändringarna, säger Mateusz Liziniewicz.

Få exempel på samarbete

Under mötet visade det sig att det finns väldigt få samarbeten mellan länderna idag. De samarbeten som funnits har byggt på personliga kontakter snarare än överenskommelser mellan olika institutioner. – Det blev väldigt tydligt under mötet att det behövs en policy för hur experiment mellan olika länder kan utföras. Det behövs någon sorts koordinering eftersom vi har så olika förutsättningar och regler bland annat när det gäller juridiska bestämmelser som styr hur vi hanterar frön och vad som gäller med upphovsrätt.

Sök snarast

Har du också ett möte du vill delta i, eller ett studiebesök du vill genomföra? Eller har du andra idéer som kan leda till en utveckling för den nordiska skogsbranschen? Då är det hög tid att söka NordGen Skogs stipendium som delas ut i samarbete med SNS.

Du hittar all information som behövs för att söka här. 

Men skicka din ansökan så snabbt som möjligt och absolut senast nu på fredag den 15 februari. Du kan få 20 000 NOK. Stipendiater som beviljats medel informeras under april månad.

Konkreta resultat

Ett av syftena med NordGen Skog och SNS stipendier är just det som Mateusz Liziniewicz använde sina pengar till ; att föra samman branschfolk inom de nordiska och baltiska länderna och därmed belysa problem och lösningar inom skogsnäringen. Ett konkret exempel som kom från mötet Mateusz Liziniewicz deltog i var bland annat att det nu finns en maillista som heter Forestgen. – Jag tog själv på mig ansvaret att hantera maillistan. Den samlar skogsförädlare från hela världen, säger Mateusz Liziniewicz.