Månad: januari 2018

Nötskrikan bistår med välkommen hjälp vid ekollonplantering

Visste du att nötskrikan kan användas för att plantera ekar? Det är några av slutsatserna efter en workshop som anordnades med NordGen och SNS skogstipendium.

Läs hela artikeln