HemSvalbard globale frøhvelvRetningslinjer for deponering av frø

Retningslinjer for deponering av frø

Alle genbanker er velkommen til å benytte seg av tilbudet om gratis lagerplass for frø i Svalbard globale frøhvelv. Eneste betingelse er at genbanken oppfyller vilkårene i depositøravtalen som alle som sender frø til Svalbard må underskrive. Genbanker som ønsker å deponere frø i Frøhvelvet bes om å ta kontakt med NordGen på epost sgsv@nordgen.org.

Retningslinjer for deponering av frø

Retningslinjer og anbefalinger for frøkvalitet, mengder, dokumentasjon, pakking og forsendelse framgår av vedlegg til depositøravtalen. Instrukser til genbanker om krav til dokumentasjon finnes bare på engelsk på denne siden.