HemHusdjurNätverk för hästlantraser möttes för första gången i Oslo

Nätverk för hästlantraser möttes för första gången i Oslo

Datum: 08.01.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Svartvit Färöhäst står på en grön bergssluttning

Färöhästen är en av lantraserna av häst som diskuteras i nätverket.

Nyligen träffades ett nordiskt nätverk för lantraser av häst för första gången i en workshop som NordGen arrangerade i Oslo. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och stödja insatserna som görs för att bevara hästraserna i de olika länderna och främja ett hållbart användande av dem. Ett konkret resultat från mötet var att det nu finns planer på att producera utbildningsmaterial om hästraserna som ska kunna användas av både avelsorganisationer och allmänheten för att öka kunskapen om varför de är viktiga.

En gång fanns de i överflöd, men på grund av moderniseringen av jordbruket fanns det på 1960-talet bara fem individer kvar av Färöhästen. Tack vare hårt arbete, av bland annat föreningen Felagið Føroysk Ross, som också hade tre representanter på workshopen, finns det idag 80 hästar. Dorthea Joensen som jobbar på Búnaðarstovan – motsvarigheten till Jordbruksverket på Färöarna – deltog också i workshopen. Hon är även medlem i Felagið Føroysk Ross och har flera hästar av rasen på sin gård på Färöarna.

Dorthea Joensen NordGen hjälpte jordbruksverket på Färöarna att skapa en bevarandeplan som var en stor tillgång i arbetet med att rädda Färöhästen från utrotning. Så jag har verkligen sett de konkreta fördelarna som kommer ur nordiskt samarbete. Därför var det en självklarhet för mig att delta i den här workshopen, säger hon.

Bevarandearbete av entusiaster

Berättelsen om Färöhästen är måhända unik med tanke på att antalet hästar ökat så mycket de senaste åren. Men det är inget unikt med hotade lantraser. Bara i Sverige vet vi att fyra hästlantraser redan har försvunnit och vår enda ponnyras, Gotlandsrusset, är hotad. Det finns visserligen även exempel på hästlantraser som fortfarande är populära. Den mångsidiga Finnhästen är ett sådant. Trots att de olika hästlantraserna har olika förutsättningar och utmaningar finns det mycket att vinna på samarbete över landsgränserna. Utmaningarna med risk för inavel och frågan om hur man ska kunna marknadsföra hästarna på ett hållbart sätt förenar. Tanken är att NordGens nätverk för hästlantraser ska leda till kunskapsutbyte, gemensamma projekt och andra insatser som deltagarna i nätverket ser behov av.

Utbildningsmaterial

Line Sass Kierkegaard, rådgivare på NordGen Husdjur, var den som arrangerade workshopen och hon var väldigt nöjd med resultatet.

Line Sass Kierkegaard, rådgivare NordGen Husdjur Det var fantastiskt att se det engagemang som finns hos deltagarna i nätverket. Många av dem arbetar på helt frivillig bas med att rädda hästlantraserna. Såklart är de tacksamma för att kunna träffa andra som arbetar med samma mål.

Ett av de konkreta resultaten som kom fram efter mötet var att utbildningsmaterial ska produceras. Materialet ska spridas och användas av avelsorganisationerna och innehålla lättförståelig information om inavel och arbete med små populationer. Det ska även finnas fakta om de olika raserna och varför de är viktiga i de olika regionerna.

Tanken är att det här materialet även ska kunna användas i skolor så småningom, för att lära barn och unga om hästlantraserna som är en så viktig del av både vår historia och framtid, säger Line Sass Kierkegaard.

Det här var första gången nätverket för hästlantraser möttes men alla deltagare är ivriga att ha ytterligare ett möte framåt våren. I framtiden räknar de med att fortsätta mötas både online och i årliga workshops.