HemHusdjurNytt projekt ska öka kunskapen om de nordliga lantraserna av ko

Nytt projekt ska öka kunskapen om de nordliga lantraserna av ko

Datum: 04.10.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Northern Finncattle

Northern Finncattle är en av koraserna som ingår i projektet.

NordGen har, tillsammans med flera samarbetspartners, fått medel för att samla in och sprida kunskapen om fjällkoraserna i norra Finland, Norge och Sverige. Lokala aktörer är viktiga i projektet som bland annat syftar till att få fler, särskilt unga personer, att förstå kopplingen mellan vår kulturhistoria och dessa djur. Dessutom ska en spel-app utvecklas för att belysa vikten av att bevara husdjursgenetiska resurser.

Svensk fjällko, norsk nordlandfe, norsk sidet trøendefe och nordfinsk ko är fyra koraser som traditionellt sett varit en väldigt viktig del av lantbruket i norra Sverige, Norge och Finland. Överlag är dessa kor snälla, tåliga och något mindre än kommersiella raser vilket ger dem utmärkta förutsättningar för att klara till exempel långa perioder av torka. De bär också på en bredare genetisk variation som kan spela en viktig roll för vår framtida matproduktion. Men alla fjällko-raserna har varit nära att utrotas.

För att fjällko-raserna ska kunna räddas måste vi sprida kunskapen om dem. I hundratals år har dessa djur varit en del av vardagen i de norra delarna av Norden, men de yngre generationerna har ofta inte varit i kontakt med dem alls. Med det här projektet vill vi ändra på det, säger Mervi Honkatukia, sektionsledare på NordGen Husdjur.

Flera olika arbetspaket

Projektet som inleds efter nyår, har flera olika arbetspaket. Alla inkluderar på ett eller annat sätt lokala aktörer. Bland annat ska det undersökas hur nära släkt de olika koraserna är med varandra genom DNA- och arkeologiska undersökningar. Det ska även startas upp olika nätverk med aktörer som har insyn i hela områdets kulturhistoria. Informationsinsamlingen ska ske genom att gräva i gamla arkiv, göra intervjuer, anordna skrivtävlingar och utställningar samt genom att bilda ett nätverk för de som har fjällkor. Informationen ska sedan göras tillgänglig för alla som är intresserade, bland annat genom en konstvernissage, utbildningspaket för skolor och utställningar på museum.

Det är otroligt glädjande att vi beviljats medel för att genomföra det här projektet. Det kommer att leda till ny kunskap om en viktig del av norra Finlands, Norges och Sverige kulturhistoria. Vi hoppas också att projektet kan leda till nya idéer kring hur fjällkoraserna kan användas för turism. För att dessa djur ska finnas även i framtiden är det nämligen viktigt att det finns incitament för att hålla dem, säger Mervi Honkatukia.

Projektet som kommer att pågå mellan den 1 januari 2020 och den 30 september 2022 finansieras av Interreg Nord, Lapin liitto och Region Norrbotten och har en budget på cirka 950 000 Euro. NordGens samarbetspartners i projektet är Ahlmans yrkesskola i Finland, Finlands Naturresursinstitut, Institutet för kulturstudier på Södra Danmarks Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och artisten Anu Osva.

Kontakt:
Mervi Honkatukia
Sektionsledare NordGen Husdjur
mervi.honkatukia@nordgen.org
+47 40 72 94 78