HemHusdjurRiskstatusen för norska kor kartlagd i ny fallstudie

Riskstatusen för norska kor kartlagd i ny fallstudie

Datum: 03.04.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

Photo: Anna Regnberg, Norwegian Genetic Resource Center

 

Riskstatusen för sex ursprungliga norska boskapssorter har kartlagts i en ny fallstudie.  Studien, som utförts med en multiindikatorsmetod anpassad för franska förhållanden visade att sorterna kunde anses som ej utrotningshotade. Men författaren understryker att för att hitta skillnader som kan som kan påverka riskstatusen behöver indikatorerna anpassas till lokala förhållanden och det norska bevarandelandskapet.

 

Studien utfördes av Jessica Tetteroo, som en del i hennes examensprojekt för en master i husdjursvetenskap vid universitetet i Wageningen. Studien omfattade sex olika boskapssorter; Sidet trönderfe och Nordlandsfe, Vestlandsk fjordfe, Dølafe, Telemarkfe, Vestlands raudkolle och Östländsk raudkolle.

Läs hela rapporten här.