PPP-projekten

Rajgräs på ett fält med skog och en mörk himmel i bakgrunden.
Rajgräs (Lolium perenne L.) på NordGens fält.

Växtförädling är ett arbete som tar lång tid. Det kan ta ett decennium från att en ny växt börjar utvecklas till att den finns tillgänglig på marknaden.

För att lyckas med de svårigheter det här långsiktiga arbetet innebär och nå de uppsatta målen behövs samarbete. Just nu finns det tre olika projekt inom PPP-samarbetet. De har fått finansiering för perioden 2021-2023.

Läs gärna mer om projekten på den engelska versionen av den här sidan.