PPP-projekten

Rajgräs på ett fält med skog och en mörk himmel i bakgrunden.
Rajgräs (Lolium perenne L.) på NordGens fält.

Växtförädling är ett arbete som tar lång tid. Det kan ta ett decennium från att en ny växt börjar utvecklas till att den finns tillgänglig på marknaden.

För att lyckas med de svårigheter det här långsiktiga arbetet innebär och nå de uppsatta målen behövs samarbete. Just nu finns det fyra olika projekt inom PPP-samarbetet. De har fått finansiering för perioden 2018-2020. Alla projekt är fortsättningar av projekt från föregående finansieringsperiod.

Vill du läsa mer om de olika projekten kan du göra det på vår engelska sida.