december 2023

5dec

PPP styrgruppsmöte

Styrgruppen för det nordiska PPP-samarbetet om pre-breeding håller sitt 33:e möte på NordGens huvudkontor i Alnarp.

Läs mer

juni 2023

16jun

NordGen-dag i Alnarp

När NordGen firar sina första 15 år bjuds samarbetspartners in för en dag på vårt huvudkontor i Alnarp

Läs mer

februari 2023

1-2feb

NordGen PPP-konferens

Konferensen kommer fokusera på växtförädlingens användande av genetiska resurser i tider av klimatförändringar.

Läs mer

maj 2022

24maj

Styrkommittémöte PPP

Styrkommittén för PPP har möte i Alnarp

Läs mer

31maj

Digitalt spadtag

NordGen och Akademiska hus bjuder in till ett digitalt event för att fira byggstarten av den nya byggnaden för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) på campus Alnarp.

Läs mer

11maj

Styrgruppsmöte i PPP-projektet

Styrgruppen för PPP träffas online för årets första möte.

Läs mer

december 2020

17dec

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

juni 2020

17jun

NPPN:s Virtuella Fältdag 2020

Den 17 juni anordnar nätverket NPPN, som är en del av PPP-projektet 6P, sin årliga fältdag som en online konferens.

Läs mer

april 2020

15apr

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer