International Advisory Panel

International Advisory Panel standing in front of Svalbard Global Seed Vault.
The current members of the IAP after an inspection of Svalbard Global Seed Vault at their last meeting in February 2020.

Vartannat år samlas Svalbard Global Seed Vaults internationella rådgivande panel (IAP) för att hålla ett möte. Panelen består av medlemmar som exempelvis arbetar i genbanker, inom växtförädling eller i internationella organisationer som styr hanterandet av växtgenetiska resurser.

IAP:s uppgift är att ge råd och rekommendationer kring driften av frövalvet till de tre partnerorganisationerna NordGen, Crop Trust och Norge. De bidrar även till att öka transparensen samt öka intresset för Frövalvet för depositörer och övriga som är intresserade. NordGen är sekreterare i panelen och sammankallar medlemmarna till möten minst en gång vartannat år.

Medlemmarna i Svalbard Global Seed Vaults rådgivande panel utses för ett år i taget. Förra mötet hölls på Svalbard i februari 2020.

IAP:s medlemmar vid förra mötet:

NordGen Personel 1

Yasmina El Bahloul

Morocco

Ordförande

NordGen Personel 2

Ahmed Amri

ICARDA

Ledamot

NordGen Personel 3

Külli Annama

Estonian Crop Research Institute

Ledamot

NordGen Personel 4

Rosa Lia Barbieri

Embrapa

Ledamot

NordGen Personel 5

Kristin Børresen

Graminor

Ledamot

NordGen Personel 6

Godfrey Mwila

Zambia

Ledamot

NordGen Personel 7

Juan Lucas Restrepo

Alliance Bioversity and CIAT

Ledamot

NordGen Personel 8

Lise Lykke Steffesen

NordGen

Sekreterare

NordGen Personel 9

Grethe Helene Evjen

Norwegian Ministry of Agriculture and Food

Observatör

NordGen Personel 10

Stefan Schmitz

Crop Trust

Observatör