International Advisory Panel

Bild på en grupp människor som står intill frövalvet.
En del av deltagarna i IAP i samband med ett möte på Svalbard i oktober 2022.

Vartannat år samlas Svalbard Global Seed Vaults internationella rådgivande panel (IAP) för att hålla ett möte. Panelen består av medlemmar som exempelvis arbetar i genbanker, inom växtförädling eller i internationella organisationer som styr hanterandet av växtgenetiska resurser.

IAP:s uppgift är att ge råd och rekommendationer kring driften av frövalvet till de tre partnerorganisationerna NordGen, Crop Trust och Norge. De bidrar även till att öka transparensen samt öka intresset för Frövalvet för depositörer och övriga som är intresserade. NordGen är sekreterare i panelen och sammankallar medlemmarna till möten minst en gång vartannat år.

Medlemmarna i Svalbard Global Seed Vaults rådgivande panel utses för ett år i taget. Förra mötet hölls på Svalbard i oktober 2022.

IAP:s medlemmar vid förra mötet:

NordGen Personel 1

Yasmina El Bahloul

Morocco

Ordförande

NordGen Personel 2

Ana Maria Barata

INIAV

Ledamot

NordGen Personel 3

Lavern Gueco

University of the Philippines Los Baños

Ledamot

NordGen Personel 4

Kristin Børresen

Graminor

Ledamot

no picture

Marie Noelle Ndjiondjop

AfricaRice

Ledamot

no picture

Axel Diederichson

PGRC, Canada

Ledamot

no picture

Stefanos Fotiou

FAO

Ledamot

NordGen Personel 8

Lise Lykke Steffesen

NordGen

Sekreterare

NordGen Personel 9

Grethe Helene Evjen

Norwegian Ministry of Agriculture and Food

Observatör

NordGen Personel 10

Stefan Schmitz

Crop Trust

Observatör