HemSkogDags att ansöka om stipendium!

Dags att ansöka om stipendium!

Datum: 15.12.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Vill du delta i, eller arrangera en workshop om skog? Eller drömmer du om att åka på ett särskilt studiebesök, men aldrig fått möjlighet till det? Nordic Forest Research (SNS) och NordGen tar nu emot ansökningar till 2018 års skogsstipendium.

 

Stipendiet syftar till att uppmuntra till utbildning och kunskapsutbyte inom skogsgenetik, frötillgång och skogsföryngring. Pengarna kan användas till resekostnader eller för att täcka kostnader relaterade till uppsatser på kandidat- och masternivå samt utrustning, laboratorie- och tryckkostnader. Aktiviteterna måste vara relevanta i en nordisk kontext och bidra till nordisk nytta. En totalsumma om 100 000 NOK delas ut men varje sökande kan tilldelas max 20 000 NOK.

Ansökningar till stipendiet tas emot från och med den 15 december 2017, till och med den 15 februari, 2018.

I april 2018 presenteras de stipendiater vars ansökningar beviljats.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om stipendievillkoren här.

Här finns ansökningsformuläret.

Läs rapporter från tidigare års stipendiater här.