HemSvalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv er verdens ultimate sikkerhetslager for frø av dyrkede planter. Her lagres kopier av frø som er bevart i genbanker over hele verden.

Svalbard globale frøhvelv sørger for sikker bevaring av verdens viktige plantegenetiske ressurser for mat og landbruksproduksjon. Frøhvelvet tilbyr gratis oppbevaring av duplikater av frøporsjoner som er langtidsbevart i internasjonale eller nasjonale genbanker eller i frøsamlinger som holdes av institutter eller organisasjoner.

Svalbard er et fjerntliggende og trygt sted, men likevel godt tilgjengelig for frakt og håndtering av frø.
Frøene sikres ved at de ligger dypt inne i Svalbards fjell, og frøene lever lenge ved at de bevares nedfrosset.  Kjølemaskiner sørger for at temperaturen holder seg på 18 minusgrader, og permafrosten på Svalbard sikrer frost selv om kjøleutstyret skulle feile.

Driftes av NordGen

Nordisk genressursenter (NordGen) har ansvar for virksomheten i frøhvelvet, inkludert samarbeid med genbanker, håndtering av frø, databaser og informasjonsvirksomhet. NordGens arbeid utføres i henhold til en avtale med det norske Landbruks- og matdepartementet og med det internasjonale fondet Global Crop Diversity Trust.

Statsbyggs kontor på Svalbard har det daglige ansvar for tilsyn, drift og vedlikehold av Frøhvelvet.
Drift av Svalbard globale frøhvelv finansieres av Landbruks- og matdepartementet, Crop Trust og NordGen.

Offisiell webside

For generell informasjon, se Landbruks- og matdepartementets offisielle nettside om Frøhvelvet.

Frøportalen

Besøk vår Frøportal dersom du er interessert i å vite mer om hva som finnes bevart i Frøhvelvet; arter, antall, institutter og genbanker, land som frøene kommer fra etc.

Filmer

Du kan se filmer fra Frøhvelvet ved å gå inn på denne siden.