Årsrapporter

NordGen har det operative ansvar for drift av Svalbard globale frøhvelv gjennom en avtale mellom det norske Landbruks- og matdepartementet, Global Crop Diversity Trust og NordGen. Aktivitet i Frøhvelvet rapporteres i årsrapporter som er åpent tilgjengelig. Nedlastbare filer nedenfor.

Svalbard Global Seed Vault Annual Reports

2008 Annual Progress Report
2009 Annual Progress Report
2010 Annual Progress Report
2011 Annual Progress Report
2012 Annual Progress Report
2013 Annual Progress Report
2014 Annual Progress Report
2015 Annual Progress Report
2016 Annual progress Report
2017 Annual Progress Report
2018 Annual Progress Report