Årsrapporter

NordGen har det operative ansvar for drift av Svalbard globale frøhvelv gjennom en avtale mellom det norske Landbruks- og matdepartementet, Global Crop Diversity Trust og NordGen. Aktivitet i Frøhvelvet rapporteres i årsrapporter som er åpent tilgjengelig. Nedlastbare filer nedenfor.

Annual Reports

2008 SGSV Annual Progress Report
2009 SGSV Annual Progress Report
2010 SGSV Annual Progress Report
2011 SGSV Annual Progress Report
2012 SGSV Annual Progress Report
2013 SGSV Annual Progress Report
2014 SGSV Annual Progress Report
2015 SGSV Annual Progress Report
2016 SGSV Annual progress Report