HemStipendier

Sök skogsstipendium från NordGen och SNS!

 

Vill du delta i, eller arrangera en workshop om skog? Eller har du alltid drömt om att göra ett studiebesök, men inte haft möjlighet? En gång om året tar SNS och NordGen emot ansökningar till stipendier.

 

Stipendierna syftar till att uppmuntra kunskapsutbyte och utbildning inom skogsgenetik, frötillgång och skogsföryngring. Pengarna kan användas för att täcka resekostnader eller kostnader relaterade till uppsatser på kandidat- eller masternivå, utrustning, laboratorium eller tryck. Aktiviteten måste vara relevant i en nordisk kontext och bidra till nordisk nytta. Totalt delas 100 000 NOK ut varje år. Varje sökande kan tilldelas max 20 000 NOK.

Årets ansökningsperiod är nu avslutad.

Välkommen med din ansökan för 2019. Ansökningsperioden öppnar vanligtvis i mitten av december.

Här kan du läsa ansökningsvillkoren för 2018.

Här finns ansökningsformulär för 2018.

Läs rapporter från tidigare stipendiater här.