HemStipendier

Dags att ansöka om nästa års skogsstipendier

 

Vill du delta i, eller arrangera en workshop om skog? Eller har du alltid drömt om att göra ett studiebesök, men inte haft möjlighet? SNS och NordGen tar nu emot ansökningar till stipendier som främst riktar sig till studenter eller unga yrkesmänniskor inom skogsnäringen.

 

Stipendierna syftar till att uppmuntra utbildning och kunskapsutbyte inom skogsgenetik, frötillgång och skogsföryngring. Pengarna kan användas för att täcka resekostnader eller kostnader relaterade till uppsatser på kandidat- eller masternivå, utrustning, laboratorium eller tryck. Aktiviteten måste vara relevant i en nordisk kontext och bidra till nordisk nytta. Totalt kommer 100 000 NOK att delas ut. Varje sökande kan tilldelas max 20 000 NOK.

Ansökningar till stipendiet tas emot från och med den 15 december, 2017 till den 15 februari, 2018.

I april 2018 presenteras de antagna stipendiaterna.

Välkommen med din ansökan!

Här kan du läsa ansökningsvillkoren.

Här finns ansökningsformulär.

Läs rapporter från tidigare stipendiater här.