Röd kalv av en dansk lantras står på en grön äng.

Projektperiod: 1 maj 2018 – 31 december 2020

Hur smakar kött från en lantras jämfört med kött från andra raser av nötboskap? Finns det skillnader i konsistens eller andra egenskaper som är annorlunda? Idag vet vi väldigt lite om köttet från våra inhemska lantraser. Att veta mer skulle kunna leda till bättre möjligheter att utveckla särskilda produkter från lantraser. Något som i sin tur skulle främja ett hållbart nyttjande av dem.

Projektet ”NordMeat – karaktärisering av kött från inhemska nordiska raser”syftar till att stimulera och koordinera aktiviteter som undersöker egenskaperna hos kött från inhemska nordiska lantraser. Funktionella skillnader i köttkvaliteten dokumenteras och användandet av dessa skillnader främjas. NordGen har etablerat ett forskningsnätverk bland de nordiska länderna. Det förväntade resultatet av projektet är en databas som samlar informationen och en vetenskaplig artikel.