HemSkogNu kan du ansöka om stipendium från NordGen Skog och SNS

Nu kan du ansöka om stipendium från NordGen Skog och SNS

Datum: 13.12.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Tack vare ett stipendium från NordGen och SNS kunde Johanna Carlsson åka till Tyskland och lära sig mer om skogsplantförökning med alternativa metoder. Nu har du också chansen att göra en liknande resa. Ansök om ett skogsstipendium innan den 15 februari.

 

Vanligtvis börjar ett träd växa när ett frö planteras. Men efter att Johanna Carlsson beviljats ett stipendium från NordGen Skog och SNS åkte hon till Tyskland för att lära sig mer om hur man odlar nya träd i laboratorium.
Läs mer om hennes äventyr i SNS:s artikel.

Vill du också lära dig något nytt, besöka en nya samarbetspartner i de nordiska länderna eller lära dig en ny metod för fröproduktion? Nu har vi öppnat 2019 års ansökningsomgång till våra stipendier. Senast den 15 februari vill vi ha din ansökan. Läs mer och ladda ner ansökningsblanketten här.

Syftet med skogsstipendierna, som delas ut en gång per år, är att uppmuntra kunskapsutbyte och utbildning inom skogsgenetik, frötillgång och skogsföryngring. Detta kan ske genom studiebesök, workshops eller kanske bidrag till en masteruppsats. Men aktiviteten måste vara relevant i en nordisk kontext och bidra till nordisk nytta. Totalt delas 100 000 NOK ut men varje sökande kan tilldelas max 20 000 NOK.

Du kan läsa tidigare års stipendiaters rapporter här.

Lycka till!