HemSkogStipendrapporter
Illustration: Jarl Holmström/Claes Uggla

Stipendrapporter

NordGen Skog stipendet skal bidra til felles nordisk nytte ved å støtte utdanning, videreutdanning og erfaringsutveksling for personer som arbeider eller studerer innen frø- og planteproduksjon, foryngelsesmetoder og foredling i de nordiske landene.

Nedenfor vil du finne rapporter som har fått støtte gjennom NordGen Skog fra årene 2013-2017. Rapporter fra 2018-2019 er ikke tilgængelige online, men hvis du ønsker at se en rapport, kan du kontakte NordGen Skovs sekretariat på forest@nordgen.org

Rapporter 2017:

Mateusz Liziniewicz, Skogforsk Sweden: Participation in a network meeting on tree breeding

Johan Malm, Skogforsk, Sweden: Participation in the Field genetics network (FGN) 2017

Johanna Carlsson, SLU and Sveaskog AB, Sweden: Study trip to the company Piccoplant in Germany

Lars Drössler/SLU, Sverige: Bidrag för att organisera workshopen: “Ek i barrträdsskogar”

Seppo Ruotsalainen/LUKE, Finland: Resestipendium för att delta i IUFRO fröplantageseminarium i Bålsta, Sverige.

Rapporter  2016:

Gunilla Holmberg/Massbybacka planteskole, Finland:Studieturer til Sverige for å finne gode nordiske frøkilder for bøk (Fagus sylvatica), eik (Quercus robur), søtkirsebær (Prunus avium) og andre arter (Prosjektet er utsatt til 2017)

Gunvor Grimeland Koller, Norge: Reisestipend for arbeid på masteroppgaven med tema ”plantekvalitet og etablering

Antti Lännenpää/Fin Forelia Oy, Finland: Reise til Sverige for å studere frøproduksjon og mulige samarbeidsprosjekter

Sigríður Hrefna Pálsdóttir, Island: Reisestipend for å kartlegge og kategorisere skogplantefelt på Island

Birgit Sundbø Hagalid, Norge: Reisestipend for arbeid på masteroppgave, for å gjøre registreringer i et Common garden forsøk på bøk (Fagus sylvatica)

Lars Hagen Haugsrud, Norge: Reisestipend og feltutstyr til masteroppgaven på planting av gran (Picea abies)

Rapporter 2015:

Skogplanter Midt-Norge AS, Norge:  Reisestipend og feltutstyr til masteroppgaven på planting av gran (Picea abies)

Ingeborg Anker-Rasch, Norge: Utgifter i forbindelse med masteroppgave ved INA, NMBU

Brynjar Skulason, Island: Etablering av kurset “Road building for planting and forest management in hilly landscape in Iceland”

Mats Eriksson, Sverige: Deltagelse på møte i FGN – Field Geneticists Network 2015

Ines Vodopija, Finland: Travel costs and accommodation for field work of the master thesis on high quality beech silviculture and management

Rapporter 2014:

Agnes Bondesson og Hanna Andre, Sverige: Feltarbeid på Island, for å studere jordtemperaturens effekt på vekst hos sitkagran. Les hele deres kandidatoppgave ved Miljøvitenskap, SLU: Hur en ökad marktemperatur påverkar fotosyntes och markrespiration i en boreal skog.

Emad Jaber, Finland: Deltagelse på the XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions XVI IS-MPMI 2014

Teijo Nikkanen, Finland: Deltagelse på møte i Nordic Arboretum Committee (NAC) i Oslo, september 2014: “Selection of plants for urban forestry and urban greening” . Nikkanens presentasjon på møtet: New ornamental cultivars from special forms of Norway spruce”.

Rapporter 2013:

Marja-Leena Kilpeläinen, Finland: Reisestøtte til deltagelse på FGN (Field Geneticists Network) møte i Sverige høsten 2013

Cecilia Malmqvist og Kristina Wallertz, Sverige: Studietur til Danmark for å få mer kunnskap om etablering av douglasgran i Sverige

Trysil planteskole, Norge: Fagtur til svenske planteskoler for å øke kunnskapen om bekjempelse av snutebiller.

Tiina Ylioja, Finland: Studietur til svenske granfrøplantasjer, for å øke kunnskapen om injiserbare insektisider og for å diskutere felles forskningsprosjekter.