HemVäxterVilda kulturväxtsläktingar

Vilda kulturväxtsläktingar

Vad är vilda kulturväxtsläktingar?

Vilda kulturväxtsläktingar (“Crop Wild Relatives”, CWR) är vilda växtarter som är nära släkt med de odlade grödorna, t.ex. vilda släktingar till spannmål, grönsaker, frukträd, eller släktingar till foderväxter.

Varför är vilda kulturväxtsläktingar viktiga?

Vilda kulturväxtsläktingar är ett av de verktyg som kan användas för att hantera framtida utmaningar angående livsmedelssäkerhet, anpassning till klimatförändringar och ett hållbart miljövänligt jordbruk. Hos de vilda släktingarna kan det finnas egenskaper som saknas hos de moderna odlade sorterna, t. ex. resistens mot skadedjur och sjukdomar, tolerans mot kyla eller anpassning till säsongsskillnader i dagslängd. Genom att korsa de vilda kulturväxtsläktingarna med odlade grödor kan dessa egenskaper överföras, vilket kan resultera i förbättrad överlevnad och/eller produktion hos grödan.

Vilda kulturväxtsläktingar i Norden

De vilda kulturväxtsläktingar som finns i Norden är som andra vilda populationer anpassade till det lokala klimatet och miljöförhållandena. Det innebär att de har unika anpassningar till de lokala förhållandena, och därmed har potential att bidra till anpassningen av grödor till det lokala klimatet.

Den nordiska floran är rik på vilda kulturväxtsläktingar, särskilt vilda släktingar till foderväxter och bär. Även om många andra globalt viktiga grödor har sitt ursprung från andra regioner, kan vi även hitta nära släktingar till dessa i vår nordiska flora, t.ex. släktingar till vanliga grönsaker och vissa spannmål.

Exempel på CWR från Norden: åkerkål (en vild släkting till oljeväxterna och Pak-choi), strandbeta (släkt med sockerbetor och foderbetor), vildtimotej (släkt med den timotej som används som fodergräs) och vildapel (en vild släkting till odlade äpplen).