Det finns över 140 nordiska lantrasdjur som är en del av vårt gemensamma kulturarv. Här samlar vi beskrivningar av dessa som vi publicerar med jämna mellanrum med målet att så småningom täcka in alla raser.

Om du söker efter information om ett specifikt djur som inte finns på vår webbplats, vänligen kontakta oss på info@nordgen.org.