Hoppa till huvudinnehållet

En stor del av det arbete som utförs av NordGen Växter bedrivs i projektform. Detta forskningsarbete utförs ofta i samverkan med nordiska eller internationella samarbetspartners.

Att leda eller delta i olika projekt är en viktig del av NordGen växters verksamhet. I nära samarbete med offentliga institutioner, näringslivet, universitet och andra organisationer, utförs projekt vars huvudsyfte är att bevara och främja ett hållbart användande av genetiska resurser som är viktiga för det nordiska lantbruket och matproduktionen. 

Projekten finansieras av EU, Nordiska Ministerrådet, direkt av av de nordiska länderna genom statliga organ eller från privata stiftelser och andra organisationer. Dessa medel leder till lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

 

En grönskande fältodling sedd från fågelperspektiv.
Fältodling av havre från NordGens samling som en del av ett nordiskt samarbetsprojekt.