Hoppa till huvudinnehållet

Mjukvaruprogrammet EVA har utvecklats av NordGen för att kunna övervaka inavelsrisken och få avelsrekommendationer för små populationer av husdjur. Programmet finns tillgängligt för gratis nedladdning till Windows, Linux och Mac. Läs mer om programmet och varför det behövs här nedan.

Bland flera av våra nordiska husdjursraser finns det så få individer kvar att vi riskerar både inavel och förlust av värdefull genetisk mångfald om vi inte tänker oss för när vi avlar nya djur. Moderna avelsprogram som använder avancerade statistiska och molekylära genetiska metoder och teknologier ger fina resultat när det gäller genetiska egenskaper, men riskerar att öka problem med inavel. Detta har lett till att behovet av verktyg som övervakar och kontrollerar risken för inavel i en population ökar.

NordGen har utvecklat mjukvaruprogrammet EVA som övervakar inavelsrisken och ger avelsrekommendationer. Vid optimal balans av inavel och genetisk framgång ger EVA möjlighet att ta långsiktiga och hållbara avelsbeslut, oavsett hur stor populationen är och hur den är strukturerad. EVA har använts och testats med framgång i både kommersiella och hotade populationer i Norden och de baltiska länderna.

EVA kan användas för att:

 • Beskriva populationshistoria i förhållande till:
  1. individuella inavelskoefficienter och fullständighet i stamtavlan
  2. genomsnittlig grad av inavel, släktskap, stamtavlefullständighet och generationsekvivalenter per generation
  3. genetiska bidrag från
   • alla founder-individer
   • mest bidragande förfäder
   • individ till individ eller grupp av individer.
 • Optimera genetiska bidrag
  1. EVA optimerar den linjära funktionen av avelsvärde och genomsnittlig additiv genetisk släktskap
  2. Förutsatt optimala bidrag kan individer paras antingen tillfälligt eller för att minimera inavel i avkomman

För att använda EVA behöver du pålitlig och konsekvent stamtavleinformation. I de allra flesta fall har en vanlig stationär dator tillräcklig kapacitet för att köra EVA, med undantag för väldigt stora populationer.

EVA finns fritt tillgängligt för Windows, Mac och Linux. Ladda ner programmen här nedan:

Manual

För att snabbt komma igång med verktyget rekommenderar vi dig att läsa igenom manualen nedan (på engelska).

Citera EVA-verktyget:

Berg P., Nielsen J. and Sørensen M.K. (2006). EVA: Realized and predicted optimal genetic contributions. CD communication 27-09, 2pp. WCGALP, 2006, s.246.