Hoppa till huvudinnehållet

NordGen Skogs arbetsgrupp för genetiska resurser är, tillsammans med Rådet för skoglig föryngring, ett av NordGens expertnätverk. Arbetsgruppen har som mål att främja bevarande och ett hållbart användande av de skogsgenetiska resurserna i Norden.

Arbetsgruppen samlas minst en gång om året för att utbyta information och diskutera frågor som är av gemensamt intresse. Den fungerar som en bro mellan den nationella och europeiska nivån där samarbetet sker inom nätverket EUFORGEN.

Arbetsgruppen för genetiska resurser ska initiera och genomföra aktiviteter som kan leda till ett bättre bevarande och nyttjande av skoggenetiska resurser. Gruppen bidrar även med kunskapsförmedling på NordGens webbplats och i publikationer.

Medlemmar i arbetsgruppen för skogsgenetiska resurser:

Mari Mette Tollefsrud

Mari Mette Tollefsrud

NORGE

NIBIO

Gunnar Friis Proschowsky

Gunnar Friis Proschowsky

DANMARK

Naturstyrelsen

Mari Rusanen

Mari Rusanen

FINLAND

Naturresurs-institutet Luke

Adalsteinn Sigurgeirsson

Adalsteinn Sigurgeirsson

ISLAND

Skógræktin

Johan Kroon

Johan Kroon

SVERIGE

Skogforsk

Oda Otilie Holltrø Spongsveen

Oda Otilie Holltrø Spongsveen

NORDGEN

Sekreterare