Hoppa till huvudinnehållet

NordGen agerar som sekretariat för det nordiska PPP-samarbetet och hanterar projektadministration i samarbete med styrgruppen för samarbetet.

Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år för att diskutera hur de olika projekten fortskrider samt vilka olika steg som kan tas för att främja att målen med samarbetet uppnås.

Styrgruppen har tio medlemmar; fem representanter från de nordiska länderna, fyra representanter från nordiska växtförädlingsföretag samt en representant från det nordiska nätverket för universitetssamarbeten NOVA (Nordic Forestry,Veterinary and Agricultural University Network).